Kiropraktik

Kiropraktik är en evidensbaserad metod att undersöka, diagnostisera och behandla funktionsstörningar från kroppens rörelseapparat, dvs samarbetet mellan leder, muskler och nervsystem.
Ofta kan smärta från leder och muskler samt stelhet eller stickningar vara symtom från funktionsstörningar i rörelseapparaten, s.k. biomekaniska dysfunktioner, vilket kiropraktik kan avhjälpa effektivt.
Dessa funktionsstörningar uppstår när rörelseapparaten blir överbelastad. En sådan överbelastning är nästan alltid multifaktoriell, dvs psykisk och fysisk stress ger en belastning som påverkar rörelseapparaten så kraftigt att den får svårt att fungera normalt. Detta visar sig då ofta som smärta eller stelhet.

Biomekaniska dysfunktioner uppstår hos människor i alla åldrar. Därför är både barn och vuxna välkommen till Din kiropraktor
Behandling

En kiropraktor behandlar främst besvär från kroppens muskler och leder. Du och din kiropraktor kommer tillsammans överens om en behandlingsplan baserat på din diagnos och dina målsättningar. Kiropraktorer använder sig av ett flertal olika behandlingstekniker, av vilka de flesta är manuella. Manuell behandling betyder att kiropraktorn använder sina händer vid utförande. Ofta används så kallad spinal manipulation som är ett säkert, effektivt och snabbt sätt att påverka en led och dess omliggande struktur så att den fungerar så väl som möjligt. En vanlig missuppfattning är att kiropraktik är detsamma som manipulationsbehandling. Även om kiropraktisk spinal manipulation vanligen används, så använder kiropraktorn också andra behandlingstekniker, såsom ledmobilisering, nervmobilisering, nålbehandling och stötvågsterapi. Behandlingen utgår från ditt behov och dina önskemål. Kiropraktorn kan även hjälpa dig med träningsrådgivning och övningar för att dina muskler och leder ska fungera så optimalt som möjligt. Även information om ergonomi och förhållningssätt till ditt besvär i din vardag är en del av behandlingen hos en kiropraktor.

Om det behövs ytterligare utredning eller annan behandling än den en kiropraktor utför, remitterar kiropraktorn dig vidare till rätt instans, exempelvis till din läkare på vårdcentralen eller röntgenenhet.